Wednesday, February 3, 2010

Politika kontra Etika - Švédský Skandál (Politics contra Ethics - the Swedish Scandal)

In my efforts to spread the word on what is happening to wolves around the globe (and mainly in Scandinavia), I wrote this following article, for several Czech newspapers, blogs and magazines.

This post is in Czech language. As time allows, I will translate it to English as well. It is my article on the licenced wolf hunt and the total scandal in Sweden.


Po 45 letech se Švédská vláda rozhodla vydat "licenci na zabití" a povolit lov vlků, kteří byli dosud chráněni. Švédsko sdílí svou vlčí populaci spolu se sousedním Norskem a před začátkem lovu čítala tato zhruba mezi 250-280 jedinci. Podle expertů je minimálním číslem pro zachování diversity a genetického zdraví populace, mezi 500-1000 kusy. Přesto, že jsou tedy vlci ve Švédsku silně "pod stavy" a vážně jim hrozí vyhubení, vydala vláda přes 12000 loveckých licencí a stanovila kvótu odstřelu 27 vlků (což je celých 10% celkové populace!).

Tento nesmylsný akt vyvolal obrovskou vlnu kritiky a rozhořčení ze stran obyvatelstva, všech hnutí a organizací pro ochranu přírody, ale i všech médií.
Vlna diskuzí neopadla, jak by se čekalo, ale naopak zesílila a na povrch začaly vyplouvat skutečnosti, které si jistě Švédská vláda za klobouk nedá.

Lov byl povolen od 2.1.2010 a měl být ukončen v únoru. To však nebylo třeba, neboť lovci předvedli dvoudenní brutální jatka a již 4.ledna byla kvóta "úspěšně" splněna, ba i překročena. Několik vlků bylo zraněno a následně ponecháno osudu, někteří byli dohledání až o několik dní později.
Bylo zavražděno něklik geneticky důležitých jedinů, a něklik alfa párů, jejižch osiřelá mláďata nyní bojují o přežití v letošní kruté zimě.

Ministr životního prostředí Andreas Carlgren neúspěšně omílá jako mantru, stále stejnou větu: "vlci ve Švédsku jsou zdegenerovaní, trpí genetickými poruchami v důsledku těžké příbuzenské plemenitby. Účeleme tohoto lovu je "vyčištění" od geneticky slabých jedinců".
Tato nesmyslá formule je však naprosto nepochopitelná pro experty na biologickou diverstiu a vlky, a i selský rozum nad tím zůstává stát. Pokud je totiž vlčí populace zdegenerovaná, znamená to jediné - populace je příliš malá a potřebuje rozšíření o nové jedine a tudíž geny.
Prvním skandálem se stala oficiální zpráva z Uppsalské university, kam byla těla zabitých vlků zaslána pro podbrobnou pitvu a testy. Zpráva zněla: "výsledek pitvy všech zaslaných 27 vlků prokázal, že všichni jedinci byli zdraví a byli dobrými specimeny (vzory svého druhu). Nevykazovali žádné známky genetických anomálií".

Tyto informace vyvolaly další vlnu kritiky a odporu a tak se na povrch začaly trousit další skandální zprávy.

Lov byl financován z fondu na zachování biologické diverzity, částkou kolem 4 milionů švédských korun. Toto je výsměch ekologii i daňovým poplatníkům.

Že šlo o lobby silné Švédské lovecké asociace, není nic překvapivého.
Asociace například zaplatitla vloni Švédské vládě 21,6 milionů švédských korun (přes 50milionů Kč) na výzkum přírody. Z většiny těchto peněz jsou financovány různé projekty a přírodní výzkumy. Proto není divu, že lovci chtějí za své poplatky něco zpět - licenci k zabíjení. Toto a mnoho dalších skutečností svědčí o tom, že se jedná o zaplacený lov za účelem získání trofejí, a tzv. nenávistí motivovaný lov.

Celý skandál ještě rozvětřil švédský denínk DN, který zveřejnil reportáž o loveckém vládním klubu, který má střelnici ve sklepních prostorách Švédského parlamentu v centru Stockholmu. Dle reportáže a interview s vedoucím klubu si sem vládní představitelé chodí v pracovní době zastřílet.

Švédská vláda a její skandální rozhodnutí bylo nahlášeno v důsledku porušení některých nařízení EU pro lov ohrožených druhů organizacemi SRF (Švédská asociace šelem), SNSF (Švédská asociace ochrany přírody) a zástupci švédské pobočky WWF komisi Evropské Unie. Nyní se čeká na její rozhodnutí.

Toto není samozřejmě první akt špinavé politiky proti životnímu prostředí. Svědčí to i o tom, že nejen v České Republice máme vládní a politické skandály a korupci.

Životní prostředí a naše planeta jsou na tom v tomto směru nejhůř. Nicméně je třeba nepřestat bojovat. Jen díky aktivismu obyčejných lidí a organizací, které zasvětily svou náplň boji s lobby proti přírodě, se můžeme radovat z občasných zpráv o úspěších jako zákaz lovu některých ohrožených druhů, vytvoření nových přírodních rezervací, apod.


Share on Facebook

No comments:

Post a Comment